תיירות יוצאת

בניית תכנית טיולי תמריץ לגופים  ומוסדות , ולמשלחות ספציפיות
חיבור נכון לספקים שונים  בעולם , ויצירת מצב של מחירים אטרקטיביים במיוחד
לביצוע מוצלח של פרויקט .